KESKO SYNTYI KAHDEKSAN vuosikymmentä sitten poikkeusoloihin, talvisodan runtelemaan maahan. Poikkeukselliset ajat olivat osaltaan vaikuttamassa kauppiaiden omistamien alueellisten tukkuliikkeiden yhdistymiseen. Kesko on siis syntynyt myös vastaamaan kriisiin – ja selviämään siitä.

Keskon perimään istuu se, että myös 80-vuotisjuhlaa on vietetty koronapandemian keskellä, työn merkeissä. Pandemia on testannut suomalaisen yhteiskunnan kestokykyä. Poikkeuksellisessa ajassa olemme joutuneet miettimään muun muassa huoltovarmuutta aivan uudella tavalla. Kuluneen kahden vuoden poikkeusajat ovat vaatineet yhteistyötä ja arjen sankareita.

Suomen yksi voimavara on, että monet kriittiset toiminnot kuten päivittäistavara-kauppa ovat omissa käsissä. K-ryhmän omat hankintakanavat ja logistiikka turvaavat suomalaisten elintarvikehuollon vaikeissakin oloissa. Tässä lehdessä esittelemme kriisi-aikojen sankareita myös muilta toimialoilta, kiitollisena poikkeusvuosina nähdystä yhteistyöstä.

K-ryhmä on vahvasti sitoutunut kantamaan vastuuta. Olemme mukana suomalaisten arjessa ruoan, rakentamisen ja liikkumisen kautta. Meillä on tärkeä rooli yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden varmistamisessa, arjessa ja poikkeusoloissa.

Mikko Helander, Kesko Oyj:n pääjohtaja