1. Muista, että muutos ei tapahdu haluamassasi tahdissa. Luota, että ihmiset näkevät laajemman kuvan, ymmärrys löytyy ja yhteisön tuki lopulta kantaa.

  2. Vähemmistöjen puolesta puhuminen ei kuulu vain heidän edustajilleen. Se on etenkin meidän asiamme, jotka emme joudu itse kestämään painetta harteillamme.

  3. Me kaikki olemme osa suurempaa yhteisöä ja yhteydessä toisiimme. Minussa elävät isovanhempani, ja minun tekemäni asiat jäävät elämään jälkeeni seuraavissa polvissa.

  4. Ole rehellinen itsellesi ja kyseenalaista omat ajatuksesi ja motiivisi.

  5. Mene muualle, niin synnyinseutu ja sen yhteisö näyttäytyvät eri tavalla etäisyyden päästä.

  6. Yhteisö ei ole tarkkarajainen joukko, vaan elävä kokonaisuus, ja yhteisöjen rajat limittyvät ja sekoittuvat. Esimerkiksi saamelaiset levittäytyvät neljän maan alueelle. Kussakin maassa on omat yhteisönsä, sukunsa ja perheensä.

  7. Taustatukea löytyy aina. Jos jokin joukko loukkaantuu hetkellisesti, aina löytyy kaksi vielä väkevämpää tahoa puolustamaan.

  8. Rakkaus kantaa lopulta aina vahvemmin kuin osaat odottaa.

  9. Avoin keskustelu ja asioiden käsittely lisää hyväksyntää.

  10. Yhteisö ei voi olla kokonainen ilman jokaista edustajaansa ja sitä, että sen kaikki jäsenet ovat hyväksyttyjä.